Šiandien – Dievo Gailestingumo šventė – didžios malonės metas visiems žmonėms.  Trokštu, – kalbėjo Jėzus Šv. Faustinai, – kad Gailestingumo šventė būtų prieglobstis visoms sieloms, o ypač – vargšams nusidėjėliams. Šv. Mišių metu Evangelijos skaitinyje girdėjome Jėzaus žodžius: „Imkite Šventąją Dvasią. Kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos, o kam sulaikysite, – sulaikytos“. (Jn 20, 22–23), o pamokslo metu klebonas pasidalino savo viso gyvenimo išpažinties prisiminimais ir paragino niekada nebijoti naudotis  Susitaikinimo sakramentu. Juk norėdami patirti Dievo gailestingumą, pirmiausia turime išgyventi atgailą ir atsisakyti nuodėmės. Po Šv. Mišių susirinkusius pradžiugino Plungės lopšelio darželio „Vyturėlis“ vaikučių spektakliukas, o po jo Plungės ateitininkai dėkojo klebonui už rūpinimąsi jaunimu ir sveikino su praėjusiu gimtadieniu.