Šiandien, pirmąjį gavėnios sekmadienį, savo tarnystę mūsų bažnyčioje pradėjo naujas vikaras relig. m. mgr., filosof. doktor. Tomas Kaulius. Kunigas Tomas atvyko iš Nevarėnų Nukryžiuotojo Jėzaus parapijos. Naujasis vikaras kartu su klebonu  jau aukojo 10 val. Šv. Mišias, o po Šv. Mišių kartu su parapijiečiais ėjo Kryžiaus kelią. Kunige Tomai, visos  parapijos vardu sveikiname jus atvykus dirbti į mūsų Plungės Šv. Jono Krikštytojo parapiją ir linkime Dievo palaimos kunigiškoje tarnystėje. Te Dievas pripildo mūsų širdis per Dievo žodį ir Jūsų pamokymus. Lydime jus maldoje ir tikimės gražaus ir šilto bendravimo.