Kiekvieną ketvirtadienio vakarą 19.00 val. kviečiame į diskusiją apie krikščionišką – katalikišką filosofiją Plungės parapijos namuose (Vytauto 29).  Mums šių dienų įvairiausių iššūkių kupiname pasaulyje ypatingai aktualu plačiau aptarti, išsiaiškinti, ką turime galvoje vartodami tokį posakį kaip katalikiška filosofija: ar galvojame apie problematikos ir metodologijos požiūriais savitą filosofijos tėkmę, susijusią su katalikybe kaip konfesija, ar apie filosofiją, kurios probleminį turinį ir savitumą tiesiogiai nulemia konfesinė priklausomybė? Ir vienu, ir kitu atveju reikia aiškintis toliau, kokie galėtų būti šios filosofijos savitumo bruožai ir ar galima ją atriboti nuo teologijos? Prieš ieškant atsakymų reikia pasvarstyti apie bendresnį klausimą – kaip turėtume suprasti religinę filosofiją ir kodėl ji galima? Kun. Filosof. doktor. Tomas Kaulius