Rugsėjo 24-oji Plungės parapijos tikintiesiems buvo išskirtinė ne tik tuo, kad nuo 8 val. ryto iki 25 d. 8 val. ryto bažnyčioje vyko Švč. Sakramento adoracija, bet ir tuo, kad mūsų mylimas kunigas Kęstutis Motiejaitis šventė savo kunigystės 16 metų sukaktį. Vakaro Šv. Mišiose kunigas Kęstutis meldėsi už savo gimines, kunigus, kurie darė įtaką jo kunigystės kelyje, bei geradarius, sutiktus gyvenimo kelyje. Sveikiname mūsų mylimą kunigą šia gražia proga ir linkime Dievo palaimos tolimesniame darbe dėl jo mažutėlių.