„Viskam yra metas, ir kiekvienam reikalui tinkamas laikas po dangumi“ (Koh 3, 1).
Viskam ateina laikas, kiekvieną Dievas veda jo gyvenimo keliu. Veda, jeigu žmogus leidžiasi vedamas. Rugsėjo 19 dieną Plungės parapijos tikintieji savo parapijos vikarą kun. Andrių Bakstį išlydėjo tolimesniam darbui į Vilniaus vyskupiją. Kunigas Andrius Plungės Šv. Jono Krikštytojo parapijoje tarnavo 7 metus, savo santūrumu, draugiškumu, įvairiomis iniciatyvomis, darbu su jaunimu sugebėjo užsitarnauti žmonių meilę ir pasitikėjimą. Susirinkę į Šv. Mišias tikintieji klausėsi kunigo Andriaus atsisveikinimo kalbos, jo nuoširdžių padėkos žodžių, skirtų kolegoms kunigams bei visiems parapijiečiams, su kuriais jam teko dirbti. O parapijiečiai po Šv. Mišių dėkojo kun. Andriui už jo pamokančius žodžius, už jaukią ir šiltą bendrystę, už jo išmintį vedant juos tikėjimo keliu. Vėliau visi buvo pakviesti į parapijos namų salę, kur vyko agapė, o jaunimas išlydėjo kun. Andrių su giesmėmis. Linkime mūsų mylimam Andriui Šventosios Dvasios vedimo, draugiško ir šilto sutikimo naujoje parapijoje ir primename, kad visada bus laukiamas svečias Plungėje.