„Žmonės pasiėmė palmių šakų ir išėjo jo pasitikti, garsiai šaukdami: „Osana! Garbė tam, kuris ateina Viešpaties vardu – Izraelio Karaliui!“ Jn 12,13.

Šiandien katalikiškas pasaulis švečia Verbų (Palmių) sekmadienį – Jėzaus įžengimo į Jeruzalę įvykį. Žmonės džiūgavo, klojo jam po kojų palmių šakas ir drabužius. Deja, po kelių dienų jie šauks „Ant kryžiaus jį‘‘.  Todėl ši diena ir džiugi, ir skaudi. Šiandien skaitoma Jėzaus Kančios istorija ir įžengiama į Didžiąją savaitę, per kurią išgyvename svarbiausius mūsų tikėjimo įvykius.

Plungės bažnyčioje šiandien svečiavosi, Šv. Mišias aukojo  ir pamokslą sakė religijos mokslų magistras, teologijos daktaras Andrius Vaitkevičius. Pilnutėlėje bažnyčioje pašventintos tikinčiųjų atsineštos verbos, kurios primena žalumynus, kuriuos Jeruzalės gyventojai tiesė Jėzui po kojų, ir simbolizuoja gyvybės pergalę prieš mirtį, nes juk žinome, kad Didžioji savaitė nesibaigs mirtimi, bet šlovingu mūsų Viešpaties Prisikėlimu. Tereikia išlaukti, stengtis tinkamai pasiruošti ir tikėti, kad Jėzus yra Pergalės ir Gyvenimo Dievas.