Gerieji Žmonės,

 AČIŪ Jums už nuolatinę dvasinę ir materialinę paramą, ruošiant naujus kunigus! Jūs esate tie, be kurių mes neįstengtume išugdyti jaunuolių, ateityje galėsiančių Jums visapusiškai dvasiškai patarnauti!

 Telšių kunigų seminarijoje šiandien ugdomi 3 propedeutinio kurso studentai. Dar 4 studijuoja Kauno ir Vilniaus seminarijose. Visi jie dega troškimu nešti Dievo meilės ir šviesos ugnį kiekvienam žmogui.

 Kaip įprasta, Verbų sekmadienį (03.24) visose bažnyčiose bus renkamos aukos seminarijos išlaikymui. Tai – unikali galimybė pajusti, kokią neįkainojamą galią Viešpaties akyse turi net mažiausia Jūsų auka. Jūsų dosnumas niekada nebūna pamirštas – kiekvieną metų penktadienį seminarijoje aukojamos šv. Mišios už visus geradarius.

PRISIDĖK IR TU!

Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija
Juridinio asmens kodas 111966190
Atsiskaitomoji sąskaita LT814010042800061646
Luminor Bank AS 

Džiugių, tikrų ir prasmingų Šv. Velykų Jums ir tiems, kuriuos Jūs mylite!

Kan. mgr. Jonas Ačas
Kunigų seminarijos rektorius

Verbų sekmadienio rinkliava seminaristų išlaikymui