Kovo 15 dieną Plungės parapijos ateitininkai sulaukė svečių iš MAS valdybos – Marijos ir Balio. Susirinkimo metu, pasivaišinę picomis, svečiai papasakojo apie save, supažindino, kas ta MAS valdyba, pamokė naujų žaidimų. Plungės Šv. Jono Krikštytojo ateitininkai svečiams pristatė savo veiklą. Už bendrystę dėkojame mūsų kuopos dvasios tėvui  Kun. Kęstučiui Motiejaičiui, kuris savo buvimu visada mus palaiko, mūsų klebonui Vytautui Gedvainiui, kuris savo įtemptoje dienotvarkėje randa laiko aplankyti jaunimą ir visada pasirūpina finansais, kad jaunimas būtų sotus ir galėtų vykti į susitikimus su kitų parapijų jaunimu. Taip pat dėkojame svečiams, kurie savo brangų laiką skyrė mums, ateitininkams iš Plungės. Te Dievas atlygina už jūsų gerus darbus.

Plungės Šv. Jono Krikštytojo ateitininkų kuopos globėja Odeta