Popiežiaus Pranciškaus žinia jaunimui: „Kelkis! Aš skiriu tave liudytoju tų dalykų, kuriuos matei“ (plg. Apd 26, 16). Kristaus – Pasaulio Valdovo dienos išvakarėse Telšių Vyskupijos jaunimo centras sukvietė aktyvų jaunimą iš visų vyskupijos parapijų į Telšius, kur buvo organizuojama jaunimo diena. Šioje šventėje dalyvavo ir Plungės dekanato jaunimas. Plungės parapijos ateitininkai dėkoja Telšių vyskupijos jaunimo centro darbuotojams už nuostabiai suorganizuotą šventę, taip pat savo parapijos klebonui dekanui kun. Vytautui Gedvainiui ir vikarui kun. Kęstučiui Motiejaičiui už rūpestį bei pagalbą Plungės parapijos jaunimui.