Lapkričio 21 dieną bažnyčia švenčia Kristaus Karaliaus šventę. Taip pat šiandien minėjome ir Šv. Cecilijos šventę (tikroji diena lapkričio 22 d.). Prieš 10 val. Šv. Mišias mūsų bažnyčioje vyko Plungės meno mokyklos mokytojų ir mokinių koncertas. Parapijos klebonas Vytautas Gedvainis, Seimo narys Jonas Varkalys dėkojo jauniesiems muzikantams, jų mokytojams bei Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos direktorei Ritai Urniežienei už suruoštą šventę. Po koncerto jaunieji muzikantai plungiškius džiugino ir giedodami Šv. Mišių metu.
   Prieš Sumos Šv. Mišias ir jų metu mus giesmėmis džiugino Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros choras, o Kaišiadorių dekanas mons. Rimvydas Jurkevičius aukojo Šv. Mišių auką. Šių gražių švenčių proga sveikiname visus choristus, vargonininkus bei visus tikinčiuosius.