Tyliąją naktį balsas sugaudė:
Piemenys, kelkit: Dievas užgimė!
Greitai renkitės ir bėkit,
Į Betliejų paskubėkit
Sveikint Viešpaties!

   Susirinkusiuosius į Šv. Mišias pasitiko nuostabi Kalėdų giesmė. O parapijos klebonas Vytautas Gedvainis visus kvietė nusilenkti Dievui savo širdyje. Jis sakė: „Savo protu, savo tikėjimu stabtelėkime prie akimirkos, kada Dievas nakties tyloje ateina į šį pasaulį mūsų prigimtimi, mūsų kūnu. Kiekvienoje krikščioniškoje bažnyčioje žmonės dėkoja Dievui už jo meilę ir jo gerumą, dėkoja už tą galimybę, kad Kalėdų naktimi mes tampame paties Dievo broliais ir seserimis“.Šv. Mišių pabaigoje klebonas dėkojo visiems parapijiečiams, tokiu sudėtingu oru atvykusiems į Šv. Mišias.
   Po Kalėdų ryto Šv. Mišių parapijos Carito savanoriai su šeimomis dėkojo parapijiečiams už aukas ir dovanėles, kurios bus perduotos nepasiturinčioms šeimoms, ir visus sveikino Kalėdine kompozicija.
   O po Sumos Šv. Mišių prisidedantiems prie šios bažnyčios išlaikymo, gražinimo, klebonas įteikė Popiežiaus palaiminimus ir Bažnyčios padėkas.