Gruodžio 26-oji –Antroji Kalėdų diena ir Šventosios Šeimos paminėjimas. Dievas leido žmonėms Jo meilę patirti santuokoje, pastebint savo brangiausiame žmoguje Dievo atvaizdą. Mylint savo vyrą ar žmoną, savo vaikus, savo tėvus, brolius ir seseris, suprantame, kiek reikia kantrybės, atidos, empatijos, nuolankumo. Tokiu būdu einame į šventumą. Šios dienos skaitiniuose sakoma: ,,Viršum viso šito tebūna meilė, kuri yra tobulumo raištis‘‘. (Kol 3, 14). Tokios pasiaukojančios meilės galime pasimokyti iš Šventosios Šeimos: Jėzaus, Šv. Marijos ir Šv. Juozapo, kurie ištvėrė neįmanomus sunkumus ir sielvartus, kurie yra tobulos meilės ir gražiausios santuokos pavyzdys. Šv. Mišiose poros, gyvenančios santuokoje, turėjo galimybę atnaujinti santuokos įžadus ir gauti palaiminimą. Juk nuo darnios ir mylinčios šeimos prasideda darna ir gerumas tautoje, valstybėje ir visame pasaulyje.