Birželio 24 d. mūsų parapijoje vyko tituliniai Šv. Jono Krikštytojo atlaidai. Prieš Šv. Mišias vyko katechezė apie Joną Krikštytoją, kurią vedė Klaipėdos Šv. Juozapo Darbininko parapijos klebonas kan., teol. dr. Vladas Gedgaudas. 12 val. Šv. Mišias aukojo apaštalinio nuncijaus sekretorius kun. teol. lic. Donatas Liutika bei svečiai kunigai, o atlaidų pamokslą sakė Klaipėdos Taikos Karalienės klebonas kun. Mindaugas Šlaustas. Šv. Mišių pabaigoje klebonas Vytautas Gedvainis dėkojo visiems, prisidėjusiems prie šių atlaidų organizavimo, kunigams, kurie atvyko pasimelsti kartu su plungiškiais, atlaidų svečiams. Šv. Mišių pabaigoje buvo sugiedotas Lietuvos himnas, ilgiausių metų visiems Jonams ir Janinoms, o tada tradiciškai keletui šeimų, gausiai prisidedančių prie Bažnyčios išlaikymo, buvo išdalinti Popiežiaus palaiminimai. Klebonas dėkojo atlaidų mecenatams – Mindaugui ir Žanetai Bondauskiams, kurie taip pat tarė žodį plungiškiams ir pakvietė juos į bažnyčios šventorių, kur vyko atlaidų muzikinė dalis ir agapė (pasivaišinimas).