Šio sekmadienio rinkliava skiriama popiežiaus vykdomiems artimo meilės darbams paremti, taip vadinamas Šv. Petro skatikas. Kviečiame pagal išgales prisidėti prie visuotinės Bažnyčios reikalų.

Švč. Sakramento adoracija šią savaitę vyks trečiadienį, po 8 val. Šv. Mišių, penktadienį nuo 16 val. iki 18 val., šeštadienį nuo 17 val. iki 18 val. Šv. Mišių, o ateinantį sekmadienį po 10 val. Šv. Mišių (nes pirmasis mėnesio sekmadienis).

Žemaičių Kalvarijos kalnai mūsų bažnyčioje giedami kiekvieną trečiadienį po 8 val. Šv. Mišių (per Švč. Sakramento adoraciją).

Sekmadieniais po 10 val. Šv. Mišių mūsų bažnyčioje kalbamas Dievo Gailestingumo vainikėlis.

Ateinantis penktadienis yra pirmasis mėnesio penktadienis. 8 val. ir 18 val. – sudėtinės Šv. Mišios į Švč. Jėzaus Širdį aukotojų intencijomis. Šią dieną prie išstatyto Švč. Sakramento kalbame Švč. Jėzaus Širdies litaniją ir Atsiteisimo maldą.

Ateinantis šeštadienis yra pirmasis mėnesio šeštadienis. 18 val. sudėtinės Šv. Mišios į Švč. Mergelę Mariją jūsų intencijomis. Šią dieną reikėtų sukalbėti Švč. Mergelės Marijos litaniją ir Pasiaukojimo maldą.

Birželio 28 d. minimas Šv. Ireniejus, vyskupas, kankinys, gimė apie 130 m. Mažojoje Azijoje, mirė apie 200 m.

Birželio 29 d. minima Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus iškilmė. Jie gerbiami tą pačią dieną pagal seną Bažnyčios tradiciją, kadangi abu mirė kankinio mirtimi Romoje Nerono persekiojimų metu, apie 64 m. po Kr. Šv. Paulius – išsilavinęs diasporos žydas, ir Šv. Petras – paprastas žvejys iš Galilėjos.

Šią dieną aplankius katedrą arba mažosios bazilikos titulą turinčią bažnyčią ir pamaldžiai sukalbėjus „Tėve mūsų“ maldą bei Tikėjimo išpažinimą įprastomis sąlygomis pelnomi visuotiniai atlaidai.

Birželio 28 d. 13 val. Plungės Caritas  Plungės Šv. Jono Krikštytojo parapijos namuose (Vytauto g. 29) organizuoja akciją, kurios metu  akių gydytojas nemokamai konsultuos, tikrins regėjimą, parinks naujus akinius (galima atsinešti senus akinius patikrinimui). Kviečiame apsilankyti.

Liepos 1 d. – Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų išvakarės.    

Liepos 2 d.  prasideda Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai,  kurie vyks iki liepos 12 d. Plungės dekanato diena yra liepos 3 d. Raginame suplanuoti tą dieną taip, kad galėtumėte nuvykti į atlaidus ir gauti gausių Dievo malonių bei Jo dangiškosios Motinos užtarimo. Šią dieną Plungės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje Šv. Mišios bus tik 10 ir 12 val. Dėmesio! 8 ir 18 val. Šv. Mišių nebus.

Žemaičių Kalvarijos atlaidams reikia nupinti vainikus iš tujų. Gal kažkas iš parapijiečių galėtumėte paaukoti tujų šakelių, iš kurių būtų nupinti vainikai. Jei galite tai padaryti, skambinkite kun. Kęstučiui tel. Nr.  +370 676 64405. Vainikai bus pinami birželio 30 d. 9 val. prie varpinės. Visus galinčius kviečiame į talką.

Dalinamės Savivaldybės informacija dėl papildomų autobuso maršrutų į Žemaičių Kalvarijos atlaidus.

Žem. Kalvarijos atlaidų dienomis (nuo liepos 2 d. iki liepos 12 d.) papildomai į Žemaičių Kalvariją autobusai važiuos:

  • 9:00 val., 10:35 val. ir 16:00 val. iš Plungės autobusų stoties į Žem.  Kalvariją per Alsėdžius;
  • 10:00 val., 11:35 val. ir 17:00 val. iš Žem. Kalvarijos į Plungę per Alsėdžius;
  • 10:00 val. iš Plungės autobusų stoties į Žem. Kalvariją per Skurvydus, Pučkorius;
  • 11:30 val. iš Žem. Kalvarijos į Plungę per Jogaudus;
  • 16:15 val. iš Plungės autobusų stoties į Žem. Kalvariją per Jogaudus;
  • 17:00 val. iš Žem. Kalvarijos į Plungę per Pučkorius, Skurvydus.