Prieš dvi savaites dėkojome Alfredo Bagdono ir jo žmonos Robertos šeimos gėlių ūkiui „Žemaitijos gėlės“ už rudeniškas gėlių kompozicijas bažnyčios šventoriui, o šiandien šiems geradariams dėkojame už gražias puokštes ant altorių. Te Dievas atlygina Jums už dosnumą ir laimina jūsų triūsą.