Antrąją Šv. Velykų dieną parapijos klebonas Vytautas Gedvainis vėl dėkojo plungiškiams už jų gerumą, o ypatingos padėkos, popiežiaus palaiminimai buvo įteikti UAB Žemaitijos „Gralis“, Mindaugui Kaunui, Modestai Poškutei, Zenonui Asauskui, Danieliui Daukinčiui, Mindaugui ir Jolantai Preibiams, Liudai Mickutei.  Dėkojame, kad prisidedate prie parapijos gyvenimo!