Šį ketvirtadienį (birželio 24 d.) yra mūsų parapijos tituliniai šv. Jono Krikštytojo atlaidai. Dalyvaukime patys, pakvieskime savo šeimos narius, gimines, draugus, bendradarbius!

ŠVENTĖS PROGRAMA

BIRŽELIO 23 d. (trečiadienis)
   21-24 val. Švč. Sakramento adoracija ruošiantis atlaidams. Kviečiame maldos grupes, šeimas, jaunimą.

BIRŽELIO 24 d. (ketvirtadienis)
   10:45 Šlovinimas,
   11:15 Teologės Aušros Mizgirienės katechezė „Šventasis Raštas – gražiausia meilės istorija“,
   11:50 Šlovinimas,
   12:00 Šv. Mišios,
   13:00 Agapė ir sakraliniai šokiai, Plungės kultūros centro grupių pasirodymai

   Atlaidų metu mūsų bažnyčios gale prie stalelio sėdės parapijos savanoriai, kurie registruos sudėtinių šv. Mišių intencijas už gyvus ir mirusius. Šios šv. Mišių intencijos bus perduotos vyskupui, kuris jas paskirstys sergantiems arba ne parapijose tarnaujantiems kunigams. Primename, kad kiekvienam parapijiečiui metų eigoje derėtų savo parapijos bažnyčioje užsakyti bent dvejas šv. Mišias už savo šeimos ar giminės gyvuosius ir mirusiuosius.
   Švč. Sakramento adoracija šią savaitę vyks: ketvirtadienį 17-18 val. (su Rugile), penktadienį 16-18 val., taip pat sekmadienį 9-10 val. vyks adoracija (su tretininkais). Kviečiame pabūti prie eucharistinio Kristaus.
   Primename, kad artėja Žemaičių Kalvarijos Didieji atlaidai, kurie vyks liepos 2-12 d. Mūsų dekanato diena yra liepos 10 d. Raginame suplanuoti tą dieną taip, kad galėtumėte nuvykti ir gauti gausių Dievo malonių bei Jo dangiškosios Motinos užtarimo.
   Ateinančią savaitę sukanka 80 m. nuo skaudžių mūsų tautai įvykių: minėsime Rainių tragedijos ir Birželio sukilimo metines. 1941 m. per keletą dienų už Lietuvos laisvę žuvo daugiau kaip du tūkstančiai mūsų brolių ir sesių. Tai didelė auka dėl Tėvynės laisvės. Kviečiame atminti juos savo maldose. Viešpats tesaugo mūsų kraštą nuo baisių tragedijų, o mirusiems tebūna gailestingas!
   Birželio mėnuo yra skirtas Švč. Jėzaus Širdies garbei. Kviečiame dalyvauti birželinėse pamaldose, kurios mūsų bažnyčioje vyks: pirmadienį ir antradienį po 12 val. šv. Mišių, trečiadienį ir šeštadienį – po 18 val. šv. Mišių, ketvirtadienį ir penktadienį – 17:40 val., o sekmadienį – 9:35 val.
   SU JAUNIMU ir visais norinčiais liepos 9 d. turėsime jungtinį ŽYGĮ Į JAUNIMO DIENĄ, kuri įvyks liepos 10d. Žemaičių Kalvarijoje! Kalbinkite savo pažįstamą jaunimą ir tėvelius.
   O Rugpjūčio 10-12d. po ilgo laiko pertraukos įvyks parapijos JAUNIMO STOVYKLA – vasaros palydos „Paskutinis laužas“, kur suvienysime pajėgas su Viekšnių ateitininkais!!! Reikės tėvelių/mokytojų pagalbos stovykloje, savanoriai, atsiliepkite!
   Pirmasis Lietuvoje MARIJOS FESTIVALIS įvyks Rugpjūčio 12 – 15 d. Labai kviečiame visus savanorius iš Plungės kuo greičiau atsiliepti, reikės didelių savanorių pajėgų įvairiose tarnystėse ruošiantis ir paties festivalio metu. Organizuoja Gintautė Kazlauskienė ir Rugilė Daujotaitė su Marijos vaikų ir Plungės savanorių pajėgomis. Festivalis įvyks Pakutuvėnuose. Laimina bei mokymus sakys Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius ir Plungės dekanas klebonas Vytautas Gedvainis. Pilna programa ir registracija – netrukus internete.
   Daugiau info bei norint lankyti maldos grupę (ketvirtadieniais 19:00 – 20:30) ir/ar šlovinimo grupę, susisiekite su Rugile Daujotaite (862785227 arba rugile.daujotaite@gmail.com)