,,Išeina 2021 mūsų žemiško gyvenimo iš Viešpaties rankos dovanoti metai. Išeina išnešdami mūsų rūpesčius, nerimą, ligas, mūsų skausmą atsisveikinant su artimaisiais. Bet Dievo rankos yra atviros dar vieniems mūsų gyvenimo metams. Kiekvieni metai, mums Dievo dovanoti laike, yra dar vienas laiptelis, dar vienos durys į Viešpaties artumą, į amžinąjį gyvenimą“. Šiuos žodžius, pradėdamas gruodžio 31 d. padėkos Šv. Mišias, sakė mūsų parapijos klebonas Vytautas Gedvainis. Jis dėkojo visiems atėjusiems kaip bendruomenei kartu pagarbinti Dievą, padėkoti Motinai Marijai, savo vardo patronui, angelui sargui, kiekvienam žmogui. O po Šv. Mišių padėkos žodį taip pat tarė ir Seimo narys Jonas Varkalys.