• ŠIANDIEN, po 12 val. Šv. Mišių parapijos salėje bus rodomas FILMAS – MARIJOS ŽEMĖ. Kviečiame!
  • Antradienį, rugpjūčio 15 d. MERGELĖS MARIJOS ĖMIMO Į DANGŲ IŠKILMĖ (Žolinė). Jėzaus Kristaus Gimdytoja su siela ir kūnu buvo paimta į dangiškąją garbę. Šį Bažnyčios tikėjimą, perduotą tradicijos, popiežius Pijus XII iškilmingai 1950 m. paskelbė dogma, t. y. visiems tikintiesiems privaloma tikėti tiesa.

ŠV. MIŠIOS AUKOJAMOS SEKMADIENIO TVARKA: 8 val., 10 val., 12 val., 18 val.

Visų Šv. Mišių metu laiminami žolynai ir šių metų derliaus vaisiai. Žolynų pašventinimo momentas yra mūsų liturginio šventimo platesnis supratimas. Žolynų puokštė yra tarsi visatos ir gyvenimo mozaika, laikoma mūsų rankose, joje telpa saulės šviesa ir vasaros liūtys su griausmais, kvietys, pareikalavęs žmogaus prakaito, ir žiedas, bitėms atidavęs medaus nektarą. Šventoji liturgija, dieviškoji Eucharistija yra visą visatą apimantis veiksmas, todėl žmonės, duona, vynas, aliejus, žolynai, gėlės, vaisiai yra įtraukiami į Didįjį Dievo sumanymą – visa atnaujinti, visa perkeisti, kaip perkeista yra į dangų jau paimtoji Švenčiausioji Motina Marija.

  • Trečiadienį, rugpjūčio 16 d., 8 val. – Šv. Mišios sudėtinėmis intencijomis į Šv. Roką.
  • Ketvirtadienį, rugpjūčio 17d. NAKTINĖ ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA – po 18 val. Šv. Mišių iki penktadienio ryto 8 val. Šv. Mišių. Kitomis savaitės dienomis Švč. Sakramento adoracija: trečiadienį – po 8 val. Šv. Mišių, penktadienį – nuo 16 val. iki 18 val. Šv. Mišių.