Kovo 25 d. švęsime Viešpaties apreiškimo iškilmę. Nazareto miestelyje Viešpaties angelas pranešė Marijai: „Štai tu pradėsi ir pagimdysi sūnų, kuris bus vadinamas Aukščiausiojo Sūnumi.“ Marija atsakė: „Štai aš Viešpaties tarnaitė; teesie man pagal tavo žodį.“ Ir taip atėjus laikų pilnatvei, dėl mūsų, žmonių, ir dėl mūsų išganymo Vienatinis Dievo Sūnus Šventosios Dvasios veikimu priėmė kūną iš Mergelės Marijos ir tapo žmogumi. Šis įvykis įamžintas ne viename meno kūrinyje. Džiugu, kad ir mūsų bažnyčioje yra freska, vaizduojanti Viešpaties apreiškimą. Kovo 25 dieną Šv. Mišios mūsų bažnyčioje bus aukojamos šiokiadienio tvarka.