Šiandien – Švenčiausiosios Trejybės iškilmė.

Kitą sekmadienį – Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo (Devintinių) iškilmė.  Iškilmė švenčiama antrąjį ketvirtadienį po Sekminių, Lietuvoje keliama į antrąjį sekmadienį po Sekminių.

Birželio 24 d. mūsų parapijoje yra tituliniai Šv. Jono Krikštytojo atlaidai. Atlaidų Šv. Mišios 12 val. Visus mūsų brangius parapijiečius maloniai kviečiame. Taip pat nepamirškite paraginti juose dalyvauti savo šeimos narius, giminaičius, draugus, krikštatėvius bei visus tikinčiuosius. Lauksime atvykstant!

Švč. Sakramento adoracija šią savaitę vyks trečiadienį, po 8 val. Šv. Mišių, penktadienį 1718 val.  

Žemaičių Kalvarijos kalnai mūsų bažnyčioje giedami kiekvieną trečiadienį po 8 val. Šv. Mišių (per Švč. Sakramento adoraciją).

Prasidėjo birželio mėnuo, kuris yra skirtas Švč. Jėzaus Širdies garbei. Kviečiame kasdien bažnyčioje arba savo namuose melstis Švč. Jėzaus Širdies litanija, pasiaukojimo malda ir giesme ,,Iš šios žemelės”. Tai galima rasti liturginiame maldyne. Mūsų bažnyčioje birželinės pamaldos bus atliekamos pirmadieniais ir antradieniais po 12 val. Šv. Mišių, trečiadienį, ketvirtadienį ir šeštadienį – po 18 val. Šv. Mišių, penktadienį prieš 18 val. Šv. Mišias, o sekmadieniais – po 10 val.  Šv. Mišių.

Birželio 13 d. minimas Šv. Antanas Paduvietis, gimė 1195 m. Lisabonoje, mirė 1231 m. Arcella (prie Paduvos), misionierius, pamokslininkas. 15 metų įstojo į augustinų vienuolyną, vėliau pranciškonas, Šv. Pranciškaus Asyžiečio mokinys ir sekėjas. Vargšų, sužadėtinių globėjas. Tikima, kad padeda surasti pamestus daiktus. 1232 m. paskelbtas šventuoju, 1946 m. – Bažnyčios mokytoju.

Birželio 14 d. minimas Arkivyskupas Teofilius Matulionis, gimė 1873 m. Lietuvoje. 1900 m. buvo įšventintas kunigu Mogiliovo arkivyskupijai. Kunigavo įvairiose parapijose Latvijoje ir Rusijoje. 1928 m. gruodžio 28 d. slapta nominuotas Apaštališkojo Administratoriaus Leningrade koadjutoriumi ir 1929 m. vasario 9 d. konsekruotas vyskupu. 1943 m. paskirtas Kaišiadorių vyskupu Lietuvoje. Vien iš neapykantos tikėjimui triskart teistas ir pasmerktas šešiolikai metų kalėjimo bei ketveriems metams namų arešto, atsiskleidė kaip tvirtai Dievu pasitikintis ir žmonėms atsidavęs ganytojas. Mirė 1962 m. rugpjūčio 20 d. Šeduvoje.

Birželio 14 d. kviečiame paminėti Gedulo ir Vilties dieną. 18 val.  – Šv. Mišios Plungės bažnyčioje. Po Šv. Mišių bažnyčios šventoriuje poezijos ir dainų vakaras. Kviečiame dalyvauti.

Mūsų parapijos Caritas renka higienos priemones iš Ukrainos atvykstantiems žmonėms. Kas galite, paaukokite. Aukų dėžę rasite bažnyčios gale arba pas kunigą raštinėje. Aukoti galite darbo dienomis nuo 9 iki 13 val. ir nuo 16 iki 18 val.