Kovo 11-oji – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena. 1990 metais kovo 11 dieną Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba pasirašė Lietuvos nepriklausomybės atstatymo aktą, kuriame rašoma, kad atstatomas 1940 metais svetimos jėgos panaikintas Lietuvos Valstybės suverenių galių vykdymas ir Lietuva nuo šiol yra nepriklausoma valstybė.

Šiandien, karo akivaizdoje, šie žodžiai primena ne tik mūsų šalies istoriją, bet ir Ukrainos kovą už laisvę. Šią svarbią mūsų Tėvynei dieną Plungės Šv. Jono Kirkštytojo bažnyčioje rinkosi tikintieji, šauliai, Skautų organizacija, o parapijos klebonas Vytautas Gedvainis ragino melstis ne tik už Lietuvos, bet ir Ukrainos laisvę. Tikime, kad žmonės, kurie atėjo pasimelsti už Ukrainos ir Lietuvos laisvę, net ir karo atveju neišduotų, bet stotų ginti savo Tėvynę Lietuvą.