• Švč. Sakramento adoracija: trečiadieniais – nuo 9 val., penktadieniais – nuo 16 val. iki 18 val. Šį ketvirtadienį, spalio 19 d., nuo 8 val. – PAROS LAIKO ADORACIJA, kuri tęsis iki penktadienio 8 val. ryto.
 • Kitą sekmadienį mūsų parapijoje minima MISIJŲ DIENA. Rinkliava bus skiriama misijoms paremti.
 • Kiekvieną antradienį, 12 val., – Šv. Mišios sudėtinėmis intencijomis už gyvuosius. Primename, kad Šv. Mišias kaip dovaną ir Dievo palaimą tinka užprašyti už gyvuosius vardinėse, gimtadienyje, važiuojant į tolimą kelionę, tuokiantis vaikams, besilaukiant kūdikėlio, ruošiantis operacijai, kaip padėką už gautas malones.
 • Sudėtinės Šv. Mišios už mirusiuosius aukojamos: pirmadieniais 12 val., trečiadieniais 18 val. ir šeštadieniais 18 val. Raginame nepamiršti užprašyti Šv. Mišias už mirusius savo artimuosius jų gimimo ar vardo dienos proga, minint mirties metines. Šv. Mišių metu kviečiame priimti Šv. Komuniją, po Mišių aplankyti kapines. Tai būtų atsiprašymo, dėkingumo ženklas jiems, taip pat dvasinė dovana, kurios iš jūsų jie laukia ir kuri juos nudžiugintų. Raginame, kad ateidami mirusiųjų metinių ir kitų minėjimų progomis į bažnyčią atsineštumėte žvakes pašventinimui, o gėles – palaiminimui.
 • Primename dėl sekmadieninių lapelių, kad nepamirštumėte jų parsinešti į namus, o paskui palikti darbovietėse paskaitymui.Rožinio kalbėjimo schema
 • Spalio mėnesį mūsų bažnyčioje rožančius kalbamas:
  • PIRMADIENIAIS IR ANTRADIENIAIS – 11.40,
  • NUO TREČIADIENIO IKI ŠEŠTADIENIO – 17.40,
  • SEKMADIENIAIS – PO 10.00 VAL. Šv. Mišių.
 • Raginame kasdien kalbėti rožančių bažnyčioje arba savo namuose. Už bendruomeninį rožančiaus kalbėjimą skiriami visuotiniai atlaidai.
 • Pirmajai Šv. Komunijai ir Sutvirtinimui besiruošiantiems vaikams ir jaunuoliams privalu kartu su tėvais sekmadieniais lankyti bažnyčią, dalyvauti rožančiaus pamaldose bei rinkti parašus į atsiskaitymų knygutes.
 • Šią savaitę Bažnyčia mini:
  • Antradienį, spalio 17 d., – ŠV. IGNOTAS ANTIOCHIETIS, antrasis Antiochijos vyskupas po Šv. Petro. Persekiojant Trajanui, buvo įkalintas ir atgabentas į Romą. Kelionėje parašė 7 laiškus įvairioms vietinėms bažnyčioms, kuriuose aptarė Bažnyčios ir tikėjimo doktrinos klausimus. 107 m. Romoje buvo įmestas į areną ir sudraskytas liūto. Šventajam priklauso garsus posakis, jog norįs būti žvėrių dantimis sumaltas lyg kviečio grūdas, kad taptų Kristaus duona.
  • Trečiadienį, spalio 18 d., – ŠV. LUKO EVANGELISTO ŠVENTĖ. Tradicija teigia, kad iš Sirijos kilęs Lukas buvo medikas. Apie 51 m. drauge su Pauliumi leidosi į antrąją apaštalo kelionę ir buvo kartu per paskutinį įkalinimą. Vėliau grįžo į Graikiją, tapo Tėbų vyskupu. Pagal tradiciją Lukui priskiriama Evangelija pagal Luką ir Apaštalų darbų knyga, parašytos apie 80 m. Gydytojų ir menininkų globėjas.