Liepos 3 diena Žemaičių Kalvarijos atlaiduose – Plungės dekanato diena. Buvo meldžiamasi už šeimas ir besiruošiančius santuokos sakramentui.

Pagrindinėms Šv. Mišioms vadovavo vyskupas Darius Trijonis, giedojo Plungės sumos choras, vargonininkė Irena Bakanauskienė, grojo Plungės kultūros centro simfoninis orkestras,  vadovai Ieva ir Paulius Lygnugariai.

Po Šv. Mišių procesija išėjo į Kryžiaus Kelio kalnus. Jų metu žibintus, baldakimą ir kryžių nešė Skautų organizacija, už tai jiems nuoširdi padėka. Taip pat pasikeisdami kryžių nešė Plungės politikai ir verslo atstovai.

Po Kryžiaus kelio kalnų padėkos žodį tarė vyskupas Algirdas Jurevičius, generalvikaras kun. Vilius Viktoravičius. Plungės meras Audrius Klišonis, seimo narys Jonas Varkalys bei administracijos direktorius Mindaugas Kaunas dėkojo visiems, kartu ėjusiems į Kryžiaus Kalnus, mažas padėkos dovanėles įteikė tą dieną Šv. Mišiose dalyvavusiems vyskupams, Plungės dekanato dekanui kun. Vytautui Gedvainiui bei Žemaičių Kalvarijos klebonui, vicedekanui Jonui Ačui. Už bendrą maldą dėkojame Plungės dekanato tikintiesiems, svečiams,  giedotojams, muzikantams, Skautų organizacijai,  klierikams, diakonams, kunigams, vyskupams. Atlaidai tęsiasi. Visiems linkime jų metu patirti Dievo artumą ir Šventosios Dvasios bendrystę.