Spalio 19 d. vyko Plungės dekanato tikybos mokytojų susirinkimas. Susirinkime dalyvavo ne tik Plungės dekanato tikybos mokytojai, bet ir Plungės švietimo skyriaus vedėjas Gintautas Rimeikis, Telšių Katechetikos centro vadovas Rimantas Gudlinkis, metodininkė Margarita Petrauskaitė. Susirinkimas prasidėjo Plungės parapijos klebono Vytauto Gedvainio pasveikinimu, o Tikybos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė Danguolė Alčauskienė pristatė dekanato tikybos mokytojų veiklą, Katechetikos centro vadovas – centro ateities planus. Tada tikybos mokytojai išsirinko naują metodinio būrelio pirmininkę, ja tapo Angelija Vaičikauskienė. Sveikiname naują pirmininkę ir linkime jai sėkmės.