Klebonas sakė: ,,Laimingas žmogus, kuris turi kam dėkoti ir kuris yra padaręs ką nors tokio, už ką jam būtų dėkojama‘‘. Plungės Bažnyčioje jau tradiciškai per šventes padėkojama keletui žmonių, įteikiant Popiežiaus palaiminimą. Taigi antrą Velykų dieną klebonas Vytautas Gedvainis Popiežiaus Pranciškaus ypatingą apaštališkąjį palaiminimą įteikė Magdalenai Motiejauskaitei, Jonui ir Julijai Vaičekauskams, Algirdui ir Justinai Paulauskams. Popiežius juos laimina, o Bažnyčia jiems dėkoja. 12.00 val. Šv. Mišias klebonas aukojo už visus tuos, kurie per jo klebonavimą Plungės bažnyčioje yra gavę popiežiaus palaiminimą. Tarnauti bažnyčiai yra sunku, bet labai gražu.