Šiuo metu Lietuvoje vyksta internetinis gyventojų surašymas. Klausiama apie tautybę, gimtąją ir užsienio kalbas, taip pat apie išpažįstamą tikėjimą. Mūsų parapijos Facebook paskyroje sausio 23 d. patalpinta platesnė informacija apie tai, taip pat aktyvi nuoroda į surašymo puslapį. Raginame prisidėti prie šio surašymo užpildant anketą internete. Parodykime valstybei, kad katalikų Lietuvoje tebėra daugiausia.
   Kitą savaitę, vasario 2 d., švęsime Kristaus paaukojimo (Grabnyčių) šventę. Tai taip pat yra Dievui pašvęstojo gyvenimo diena. Kviečiame pasimelsti už visus vienuolius ir naujus vienuolinius pašaukimus. 12 val. šv. Mišių metu bus šventinamos Grabnyčių žvakės, kurias vėliau įsigiję galėsite uždegti prie mirštančio ligonio, taip pat mirusio žmogaus.
   Vasario 2 d. yra pirmasis mėnesio antradienis – 12 val. šv. Mišiose meldžiamės jūsų sudėtinėmis intencijomis į šv. Antaną.
   Vasario 3 d. yra pirmasis mėnesio trečiadienis – 8 val. šv. Mišiose meldžiamės jūsų sudėtinėmis intencijomis į Dievo Gailestingumą.
   Vasario 3 d. Bažnyčia mini šv. kankinį vyskupą Blažiejų. 18 val. šv. Mišiose šventinamos šv. Blažiejaus garbei skirtos žvakės, meldžiant šio šventojo užtarimo ir apsaugos nuo gerklės ligų.
   Vasario 5 d. yra pirmasis mėnesio penktadienis – 8 ir 18 val. aukojamos sudėtinės šv. Mišios jūsų intencijomis į Švč. Jėzaus Širdį. Tą dieną nuo 16 val. iki 18 val. šv. Mišių mūsų bažnyčioje vyks Švč. Sakramento adoracija.
   Vasario 5 d. Bažnyčia mini šv. kankinę mergelę Agotą. 18 val. šv. Mišiose šventinama duona ir vanduo, kuriuos galėsite vėliau parsinešti į namus kaip priemonę, prašant šventosios užtarimo ir apsaugos nuo gaisrų.
   Vasario 6 d. yra pirmasis mėnesio šeštadienis – nuo 17 val. iki 18 val. šv. Mišių vyks Švč. Sakramento adoracija. 18 val. šv. Mišiose melsimės aukotojų intencijomis į švč. Mergelę Mariją.
   Vasario 7 d. yra pirmasis mėnesio sekmadienis – po 10 val. šv. Mišių iki sumos bus Švč. Sakramento adoracija.
   Sekmadieniais po 10 val. šv. Mišių bažnyčioje yra kalbamas Dievo Gailestingumo vainikėlis.