Šiuo metu Lietuvoje vyksta internetinis gyventojų surašymas. Klausiama apie tautybę, gimtąją ir užsienio kalbas, taip pat apie išpažįstamą tikėjimą. Mūsų parapijos Facebook paskyroje sausio 23 d. patalpinta platesnė informacija apie tai, taip pat aktyvi nuoroda į surašymo puslapį. Raginame prisidėti prie šio surašymo užpildant anketą internete. Parodykime valstybei, kad katalikų Lietuvoje tebėra daugiausia.   Vasario 2 d. šventėme Kristaus paaukojimo (Grabnyčių) šventę, ir buvo šventinamos Grabnyčių žvakės. Jas tinka uždegti prie ligonio arba mirusiojo. Kas norėtumėte jų įsigyti, kviečiame užeiti į bažnyčios zakristiją.
   Vasario 5 d. minėjome šv. kankinę mergelę Agotą. Buvo šventinama duona ir vanduo. Tai priemonė, prašant šventosios užtarimo ir apsaugos nuo gaisrų. Kas norėtumėte įsigyti šv. Agotos duonos, kviečiame užeiti į bažnyčios zakristiją.
   Ateinantis ketvirtadienis (vasario 11 d.) yra pasaulinė ligonių diena. Minime Dievo Motinos apsireiškimą Lurde ir kviečiame tą dieną daugiau pasimelsti už sergančius.
   Šį penktadienį nuo 16 val. iki 18 val. šv. Mišių mūsų bažnyčioje vyks Švč. Sakramento adoracija.
   Sekmadieniais po 10 val. šv. Mišių bažnyčioje yra kalbamas Dievo Gailestingumo vainikėlis.
   Kreipiamės į visus dirbančius parapijiečius. Kviečiame paremti mūsų Bažnyčią ir jos veiklą, paskiriant 1,2% nuo jau sumokėto gyventojų pajamų mokesčio. Jums tereikia užpildyti prašymą ir pateikti Valstybinei Mokesčių inspekcijai. Pildant reikėtų nurodyti: “Plungės Šv. Jono Krikštytojo parapija, įm. k. 191277652.” Formą galima pildyti internetu. Dėkojame už rūpestį savo bažnyčia ir jūsų gerumą.
   Lietuvos vyskupai besitęsiant pandemijai kviečia kas vakarą 20 val. skambant bažnyčių varpams kalbėti maldą „Į tave palaimintasis Juozapai“, melsdami šio šventojo užtarimo už visus paliestus pandemijos.