Vasario 2 d. šventėme Kristaus paaukojimo (Grabnyčių) šventę. Šv. Mišių pradžioje klebonas sakė, kad ši diena pamaldžiam ir giliai tikinčiam žmogui yra ypatinga šventė, nes mūsų Viešpatį Jėzų Kristų Juozapas su Marija atneša į šventyklą kaip pirmgimį paaukoti Dievui ir jam padėkoti. Ir ištinka ypatinga malonė – jis yra atpažįstamas kaip Mesijas, kaip Amžinoji Šviesa. Jame tikintis ir maldingas žmogus atranda džiaugsmą, paguodą, ramybę ir amžinojo gyvenimo viltį. Simeonas atpažįsta Išgelbėtoją ir taria: ,,Viešpatie gali mane pasiimti. Aš matau išganymo šviesą‘‘. Šv Mišių metu buvo šventinamos Grabnyčių žvakės. Pagal tradiciją jas uždegame prie ligonio arba mirusiojo. Kas norėtumėte jų įsigyti, kviečiame užeiti į bažnyčios zakristiją.