Sekmadienį, rugpjūčio 29 dieną, 12 val. Šv. Mišiose mūsų parapijoje svečiavosi Onuškio parapijos klebonas kun. Algimantas Gaidukevičius. Šv. Mišių metu svečias meldėsi už naujų mokslo metų pradžią, už moksleivius, studentus, jų tėvus ir pedagogus . Kun. Algimantas Gaidukevičius atvyko kartu su Onuškio parapijos sumos choru, kuris ir giedojo svečio aukojamose Šv. Mišiose. Chorui vadovavo Gražina Kulbickienė. Su Onuškio parapijos sumos choru kartu buvo atvykusi ir savo nuostabiu giedojimu mus džiugino operos solistė Gražina Skinderytė-Kurnickienė. Dėkojame svečiams už bendrą maldą su mūsų parapijiečiais.