Rugpjūčio 16 d. Bažnyčia minėjo Šv. Roką. Po 12 val. Šv. Mišių parapijiečiai, džiaugdamiesi, kad mūsų parapijoje tarnauja diakonas Rokas Maziliauskis, sveikino savo mylimą diakoną linkėdami jam Dievo palaimos, Marijos globos, sveikatos, stiprybės, kantrybės, Dievo vedimo. Mylime Jus, diakone Rokai!