Švč. Sakramento adoracija šią savaitę vyks trečiadienį, po 8 val. Šv. Mišių, penktadienį nuo 16 val. iki 18 val. Šv. Mišių.

Žemaičių Kalvarijos kalnai mūsų bažnyčioje giedami kiekvieną trečiadienį po 8 val. Šv. Mišių (per Švč. Sakramento adoraciją).

Sekmadieniais po 10 val. Šv. Mišių mūsų bažnyčioje kalbamas Dievo Gailestingumo vainikėlis.

Rugpjūčio 21 d. minimas Šv. Pijus X (1835–1914), popiežius. Jo valdymo šūkis: visa atnaujinti Kristuje. Šūkį patvirtino savo dvasios paprastumu, neturtu ir drąsa.

Rugpjūčio 22 d. minima Švč. Mergelė Marija Karalienė. Švč. Mergelė Marija Karalienė pagimdė Dievo Sūnų, Taikos Kunigaikštį, kurio Karalystei nebus galo. Krikščionys sveikina ją kaip dangaus Karalienę ir gailestingumo Motiną. Šiandien tinka sukalbėti arba pagiedoti Švč. Mergelės Marijos litaniją.

Rugpjūčio 23 d. minima Šv. Rožė Limietė (1586–1617), gimė religingoje ispanų šeimoje. Dėl nepaprasto grožio Elzbietą imta vadinti Rože. Rožė – labiausiai gerbiama Lotynų Amerikos šventoji, Amerikos globėja.

Rugpjūčio 24 d. minima Šv. apaštalo Baltramiejaus šventė. Šv. Baltramiejus, vienas iš 12 apaštalų, minimas NT. Iš pradžių turėjo Jono vardą. Istorikas Euzebijus teigia, kad Šv. Baltramiejus skelbė Evangeliją Indijoje. Dar apaštalavo Armėnijoje, Laodikėjoje (Turkijos vakaruose), Mesopotamijoje, Etiopijoje ir kitur. Manoma, kad nukankintas Armėnijoje. Lietuvoje – amatininkų globėjas.

Rugpjūčio 25 d. minimas Šv. Liudvikas IX (1214–1270), karaliavo nuo 12 metų, talkinamas motinos. Išgarsėjo teisingumu valdyme, meile vargšams, ištverme nelaimėse ir nesėkmėse.

Rugpjūčio 25 d. taip pat minimas Šv. Juozapas Kalasantas, gimė apie 1556–1557 m. Ispanijoje, mirė 1648 m. Bajorų kilmės. 1592 m. nuvyko į Romą ir ten pasiliko, pagailėjęs vargšų beglobių vaikų. Atsidėjo jų švietimui.

Rugpjūčio 27 d. minima Šv. Monika, gimė apie 332 m. Tagastėje (dab. Alžyre, Š. Afrikoje), mirė 387 m. Italijoje. Šv. Augustino motina, ištekėjusi už pagonio Patricijaus, ilgus metus meldė Viešpatį savo vyro ir sūnaus Augustino, kurio gyvenimas buvo labai tolimas nuo krikščionio, atsivertimo. Monikos pavyzdys yra padrąsinimas visoms motinoms, besisielojančioms dėl savo vaikų.

Rugpjūčio 21 d. 18 val. Šv. Mišiose melsimės už Ukrainą, kad greičiau baigtųsi kruvini konfliktai ir triumfuotų teisingumas. Melsimės už žuvusiuosius ir paaukojusius sveikatą, už netekusius artimųjų. Po Šv. Mišių bus koncertas.