Gegužės 8 d., 12.30 ir 15.00 val., Plungės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje Telšių Vyskupas Algirdas Jurevičius teikė Sutvirtinimo sakramentą.
   Kreipdamasis į jaunus žmones, jis kalbėjo, kad labai puiku gyvenime turėti daug planų ir svajonių. Jų turėjo ir apaštalai. Štai Paulius svajojo keliauti ir skelbti Kristaus mokslą, kad kuo daugiau žmonių įtikėtų. Tiesa, ne visi jų troškimai išsipildė, nes Dievas jiems turėjo kitokių planų. Turite suprasti, kad ir jūsų ne visi planai ir ne visos svajonės išsipildys, nes, pasak popiežiaus Pranciškaus, Dievas nesilaiko mūsų logikos. Dievo valia yra mūsų laimė, kuri neturi pabaigos. Per Šventąją Dvasią Jis nori palenkti mūsų valią, kad mes atsivertume Jo veikimui ir priimtume Jo valią.
   Baigdamas pamokslą, Vyskupas palinkėjo jaunuoliams: ,,Šiandien Dievas Šventoji Dvasia per Sutvirtinimo patepimą prisilies prie jūsų, būkite atviri Šventosios Dvasios veikimui, ir jūsų širdys prisipildys noro priimti Dievo valią, nes tai ir yra mums geriausias gyvenimo planas, kuriame mes būsime patys laimingiausi‘‘.
   Būkite užlieti Šventąja Dvasia, mūsų nauji tikėjimo broliai ir sesės!