Švč. Sakramento adoracija šią savaitę vyks: trečiadienį po 8 val. šv. Mišių, ketvirtadienį 17-18 val. (su Rugile), penktadienį 16-18 val., taip pat sekmadienį 9-10 val. (su tretininkais). Kviečiame pabūti eucharistinio Kristaus artumoje.
   Gegužės mėnuo yra skirtas Švč. Mergelei Marijai. Gegužinės pamaldos mūsų bažnyčioje vyks: pirmadieniais ir antradieniais po 12 val. šv. Mišių, nuo trečiadienio iki šeštadienio – po 18 val. šv. Mišių, o sekmadieniais – po 12 val. šv. Mišių.
   Sekmadieniais po 10 val. šv. Mišių bažnyčioje yra kalbamas Dievo Gailestingumo vainikėlis.
   Į mūsų parapiją gyventi ir dirbti atvyko nauja parapijos talkininkė Rugilė, kuri rūpinsis naujų maldos grupių, rekolekcijų, šlovinimo, maldos vakarų organizavimu. Dalis veiklų vyks gyvai, dalis – nuotoliniu būdu. Norinčius sužinoti daugiau arba įsijungti į vieną ar kelias veiklas, kviečiame susisiekti su Rugile tel. 862785227.
   Bažnyčios gale yra platinamas naujas gegužės mėnesio katalikiško žurnalo „Artuma“ numeris. Kviečiame įsigyti ir skaityti.