Prieš atkuriant Lietuvos Nepriklausomybę, 1990 metais, Plungės bažnytinis jaunimas buvo susibūręs į grupelę ir pasivadinęs Ateitininkų vardu, nors apie šią organizaciją labai mažai žinojo. Kuopa buvo labai aktyvi ilgiau nei dešimtmetį, bet nariai išsivažinėjo, ir apie 2000-uosius metus kuopos nebeliko. O šiemet, 2021m. gruodžio 17 dieną, Kalėdinis stebuklas įvyko –Plungės parapijoje atsikūrė ateitininkai, kurie pasivadino Plungės Šv. Jono Krikštytojo Ateitininkų kuopa. Už vedimą Dievo link ir didžiulį palaikymąvisų ateitininkų vardu dėkojame Plungės klebonui Vytautui Gedvainiui, kun. Kęstučiui Motiejaičiui, kuris sutiko būti kuopos dvasios tėvu, taip pat – Plungės dekanato jaunimo dvasios tėvui kun. Donatui Žukauskui– už pamokymus, Telšių vyskupijos ateitininkų valdybos pirmininkui Pauliui Aurylai – už padrąsinimą visa atnaujinant Kristuje ir visiems – mus palaikantiems malda.