Aukodamas advento II-ojo sekmadienio Šv. Mišias, Plungės parapijos klebonas Vytautas Gedvainis dėkojo parapijiečiams, kurie nepamiršo Dievo ir atėjo prie Jo šviesos. Kad šitą šviesą pamatytume, kad išgirstume besiruošiančio į pasaulį ateiti Dievo balsą, kad pajustume Jį, reikia trijų ypatingų dalykų: akių, ausų ir širdies, tai yra – matymo, girdėjimo, jausmo. O kalbėdamas apie skaitytą Evangelijos mintį sakė: pabandyk nukasti kalną, pabandyk užpilti duobę. Mes su savo egoizmu, charakterio bruožais tokius kalnus pastatome, kad nematome tų žmonių, kurie gyvena su mumis, o mums nepatikusius įstumiame į duobę. Kvietė pamąstyti: koks tavo kalnas, ką savo gyvenime įstūmei į duobę? Ką turėčiau nukasti ir ką – užpilti? Būkime į pasaulį ateinančio Dievo viltis!