Advento laikotarpiu kviečiame į susitaikinimą su Dievu ir artimu, pareigingumą, supratingumą kito atžvilgiu, penktadieniais nepamiršti pasninko. Tai taip pat proga prisiminti gerus darbus ir jų praktiką, kaip Bažnyčia moko: alkaną pavalgydinti, ištroškusį pagirdyti, vargšą aprengti, keleivį priglausti, kalinį sušelpti, ligonį aplankyti, mirusį palaidoti; nemokantį pamokyti, abejojančiam patarti, nuliūdusį paguosti, pikta darantį sudrausti, įžeidimus atleisti, nuoskaudas iškęsti, melstis už gyvus ir mirusius.
   Advento sekmadieniais 8 val. aukojamos vadinamos rarotų Šv. Mišios. Dalyvausiančius jose raginame atvykti anksčiau, nes 7:45 giedamos Švč. Mergelės Marijos valandos.
   Švč. Sakramento adoracija šią savaitę vyks trečiadienį, po 8 val. Šv. Mišių, penktadienį 16-18 val.
   Žemaičių Kalvarijos kalnai mūsų bažnyčioje giedami kiekvieną trečiadienį po 8 val. Šv. Mišių (per Švč. Sakramento adoraciją).
   Ateinantis antradienis yra pirmasis mėnesio antradienis – 12 val. sudėtinės Šv. Mišios į Šv. Antaną jūsų intencijomis.
   Ši trečiadienį (gruodžio 8 d.) švęsime liturginę neprivalomą Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmę.
   Tradicinis kalėdojimas šiais metais nevyks. Jei norite, kad kunigas aplankytų jūsų namus, užeikite į zakristiją ir pasikvieskite kunigą asmeniškai. Suderinsite laiką ir kunigas jus aplankys. Taip pat pagal seną tradiciją norintys palikti bažnyčiai kalėdinę auką ją gali atnešti į zakristiją.
   Kalėdaičių mūsų bažnyčioje galima įsigyti sekmadieniais bažnyčios gale, o darbo dienomis – bažnyčios zakristijoje kunigo budėjimo metu.
   Kiekvieną sekmadienį po 10 val. Šv. Mišių kviečiame jungtis į Dievo Gailestingumo vainikėlio maldą.
   Raginame šiuo metu nepamiršti rašyti kalėdinius atvirukus, nupirkti gerą knygą iš knygynėlio, ranka užrašyti sveikinimą ir kartu su plotkele nusiųsti kaip dovaną savo artimiesiems. Mūsų knygynėlyje yra kalėdinių atvirukų su mūsų parapijos bažnyčia.
   Bažnyčios gale platinamas katalikiškas žurnalas ,,Artuma”. Kviečiame įsigyti ir skaityti.
   Gruodžio 7 d. bus minimos rašytojos bei aktyvios visuomenės veikėjos Julijos Beniuševičiūtės – Žymantienės (1845-1921), pasirašinėjusios slapyvardžiu Žemaitė, 100-osios mirties metinės. Varpų dūžiais 12 val. labai simboliškai paminėsime rašytojos Žemaitės mirties metines.
   Artėja gražiausios metų šventės – Kalėdos. Plungėje, kaip ir visoje Lietuvoje, parapijos Caritas pradeda akciją „Gerumas mus vienija“. Įžiebk savo širdyje šviesą ir meilę – įsigydamas Caritas žvakelę prisidedi prie paramos parapijos veiklai. Uždegta žvakutės liepsnelė tebus šilumos, gerumo ir šviesos simbolis. Su pašventintomis žvakutėmis Carito savanoriai, sekmadieniais laukia Jūsų bažnyčios gale prie stalelio, o darbo dienomis jų galima įsigyti pas kunigą – bažnyčios zakristijoje kunigo budėjimo metu.
   Plungės Šv. Jono Krikštytojo parapijos Caritas organizuoja akciją „Pradžiuginkime vaikus Kalėdoms“ ir planuoja stokojančių šeimų vaikučiams padovanoti kalėdinių dovanėlių. Prie šitos gerumo akcijos labai kviečiame prisidėti ir parapijiečius: žaislais, saldumynais ar kitais daiktais, kuriuos gavę mažieji labai apsidžiaugtų. Todėl bažnyčios priekyje prie Šv. Mergelės Marijos Nepaliaujamos pagalbos altoriaus bus padėtos aukų dėžės, į kurias galite atnešti ir paaukoti stokojantiems vaikams. Ačiū už jūsų širdies gerumą ir dosnumą.