Prasidėjo nauji liturginiai metai, vėl pradedame kelionę Adventu. Šiandien pirmasis Advento sekmadienis, ruošiamės Kristaus gimimo iškilmei. Prieš Šv. Mišias mūsų bažnyčioje buvo šventinamas Advento vainikas su žvakėmis, kuris simbolizuoja laukimo laikotarpį, o jį pašventinus buvo uždegta ir pirmoji žvakė. Po to prie Šv. Mergelės Marijos Nepaliaujamos pagalbos altoriaus buvo šventinamos Carito „Gerumo žvakelės“. Prieš šventinant jas klebonas kvietė, kad žvakelės per širdies gerumą pasiektų visų namus ir būtų uždegtos ant Kūčių stalo, kvietė po Šv. Mišių jų įsigyti bažnyčios gale prie Carito stalo, paliekant auką iš savo širdies gerumo, nes už surinktus pinigus bus atliekami Carito darbai. Per jūsų gerumą pas stokojančius ateis Dievo gerumas ir meilė.