Labai džiaugiamės, kad ūkininko Alfredo Bagdono šeimos gėlių ūkis ,,Žemaitijos gėlės“ jau ne pirmą kartą vėl papuošė mūsų bažnyčios altorius. Dėkojame Jiems už šią gražią dovaną bažnyčiai ir prašome, kad Dievas atlygintų už jų dosnumą ir laimintų jų triūsą.