Šis sekmadienis – Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmė, kurios metu pagerbiame Dievą, dėl mūsų pasilikusį mažame duonos gabalėlyje. Šiandien Šv. Mišių metu tikintieji Švč. Sakramentą priėmė dviem pavidalais, nes Jėzaus žodžiai sako: ,,Mano kūnas tikrai yra valgis, ir mano kraujas tikrai yra gėrimas. Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas pasilieka manyje, ir aš jame‘‘(Jn 6, 55-56). Po sumos Šv. Mišių visi dalyvavo tradicinėje Devintinių procesijoje.