Švč. Sakramento adoracija šią savaitę vyks trečiadienį, po 8 val. Šv. Mišių, penktadienį 16-18 val., šeštadienį nuo17 val. iki 18.00 val. Šv. Mišių (nes pirmasis mėnesio šeštadienis), o ateinantį sekmadienį po 10 val. Šv. Mišių (nes pirmasis mėnesio sekmadienis).
   Kalvarijos kalnai mūsų bažnyčioje giedami kiekvieną trečiadienį po 8 val. Švč. Sakramento adoracijos.
   Ateinantis trečiadienis yra pirmasis mėnesio trečiadienis. 8 val. ryte – sudėtinės Šv. Mišios į Dievo Gailestingumą.
   Ateinantis penktadienis yra pirmasis mėnesio penktadienis – 8 ir 18 val. Šv. Mišios į Švč. Jėzaus Širdį aukotojų intencijomis.
   Ateinantis šeštadienis yra pirmasis mėnesio šeštadienis – 18 val. sudėtinės Šv. Mišios į Švč. Mergelę Mariją aukotojų intencijomis.
   Lapkričio 7 d., sekmadienį, 13 val. mūsų bažnyčioje bus sakralinės muzikos šventė. Atvyksta Vilniaus universiteto choras ,,Pro musica‘‘, vadovė Rasa Gelgotienė, Plungės kultūros centro kamerinis choras, vadovas Alfonsas Vildžiūnas, Vilniaus universiteto kamerinis orkestras, vadovas Modestas Jankūnas. Solistai: Alma Žukienė (sopranas), Donatas Butkus (akordeonas), Vaiva Purlytė (fortepijonas). Skambės šiuolaikinio argentiniečių kompozitoriaus Martin Palmeri kūrinys ,,Misa Tango a Buenos Aires‘‘. Kviečiame ateiti ir paklausyti.
   Kviečiame dalyvauti Alfa kurse, kuris vyks ketvirtadieniais 19 val. nuo gruodžio 2 d. iki vasario 3 d. Susitikimai vyks parapijos namuose (Vytauto 29, Plungė). Ketinantiems dalyvauti reikia užsiregistruoti tel. 867664405 arba zakristijoje pas kunigą budėjimo metu. Pakvieskime į šį tikėjimo pagrindų kursą taip pat tuos, kurie Dievo ieško, bet iki bažnyčios nedrįsta ateiti.
   Bažnyčios gale yra platinamas naujas „Artumos“ katalikiškas žurnalas. Kviečiame įsigyti ir skaityti.
   Raginame nepamiršti užprašyti Šv. Mišių už mirusius savo artimuosius gimimo ar vardo dienos proga, atsinešti į bažnyčią žvakę pašventinimui, priimti Šv. Komuniją, po Mišių aplankyti kapines. Tai būtų atsiprašymo, dėkingumo ženklas jiems, taip pat dvasinė dovana, kurios iš jūsų jie lauktų ir kuri juos nudžiugintų.
   Taip pat kai renkamės į Šv. Mišias, raginame atvykti į bažnyčią bent 15 min. anksčiau, kad turėtumėte laiko asmeninei maldai, galbūt išpažinčiai ir Mišiose dalyvautumėte pasiruošę.
   Atsirado tradicija per Vėlines aplankyti kuo daugiau kapų ir uždegti kuo daugiau žvakių, tačiau nebėra tradicijos sielai padovanoti dovaną: Šv. Mišias, asmeninę išpažintį, asmeninį susitikimą su prisikėlusiu Kristumi. Padovanokime besiglaudžiantiems ilgesio ir sielvarto vietoje – skaistykloje – amžiną šviesą – Jėzų Kristų, išklausydami Šv. Mišias arba užsakydami jas, atlikdami išpažintį ir priimdami Komuniją.
   Spalio 31 d. Šv. Mišios Plungės miesto senosiose kapinėse bus aukojamos 15 val.
   Lapkričio 1 d., pirmadienis, Visi Šventieji. Mūsų bažnyčioje Šv. Mišios bus aukojamos 8, 10, 12, 18 val., Šv. Mišios Plungės miesto senosiose kapinėse bus aukojamos 15 val.
   Lapkričio 2 d., antradienis, Vėlinės. Mūsų bažnyčioje Šv. Mišios bus aukojamos 8, 10, 12, 18 val.
   Lapkričio 1-8 d. – Vėlinių aštuondienis. Tuo metu Šv. Mišios už mirusius aukotojų intencijomis bus aukojamos mūsų bažnyčioje 18 val. Galima pelnyti visuotinius atlaidus mirusiųjų naudai išpildant įprastines atlaidams gauti sąlygas (reikia būti malonės stovyje arba atlikti išpažintį, priimti Šv. Komuniją, pasimelsti popiežiaus intencija ir atsisakyti prisirišimo prie bet kokios, kad ir lengvos, nuodėmės). Vėlinių aštuondienio metu galima pelnyti atlaidus pamaldžiai aplankant kapines ir bent mintimis pasimelžiant už mirusiuosius.