Visų Šventųjų diena. 10 val. Šv. Mišių pradžioje klebonas bažnyčios vardu priminė, kad visi esame Dievo sukurti ir pašaukti būti šventais, kad mūsų galutinis tikslas yra Šventųjų draugija Dievo akivaizdoje laimingoje amžinybėje. Ragino dėkoti Dievui už gyvybę, už gyvenimą, už tikėjimą, už visus savo kasdienybėje sutinkamus žmones.
   Vėlinės – mirusiųjų prisiminimo ir paminėjimo diena. Kad padovanotume besiglaudžiantiems ilgesio ir sielvarto vietoje – skaistykloje – amžiną šviesą – Jėzų Kristų, spalio 31 d. ir lapkričio 1 d. Šv. Mišios buvo aukojamos ir Plungės miesto senosiose kapinėse. O lapkričio 1-osios vakare prasidėjo Vėlinių aštuondienis. Nepaliaukime melstis už savo mirusiuosius.