Šiandien – adventinės išpažinties sekmadienis. Raginame pagal galimybes ją atlikti patiems, taip pat pakviesti ir savo artimuosius, nes adventinė išpažintis yra svarbi dvasinio pasirengimo Šv. Kalėdoms dalis.

Advento laikotarpiu ruošiamės Kristaus gimimo iškilmei. Raginame susilaikyti nuo triukšmingųpasilinksminimų, labiau kovoti su žalingais įpročiais, o penktadieniais nepamiršti pasninko.

Pasninkas yra susilaikymas nuo mėsiškų valgių penktadieniais ir pastangos tyliai daryti gerus darbus rankom ir žodžiais. Advento metu save laikantiems katalikais jis labai rekomenduojamas.

Švč. Sakramento adoracija šią savaitę vyks trečiadienį, po 8 val. Šv. Mišių, penktadienį – nuo 16 val. iki 18 val. Šv. Mišių.

Žemaičių Kalvarijos kalnai mūsų bažnyčioje giedami kiekvieną trečiadienį po 8 val. Šv. Mišių (per Švč. Sakramento adoraciją).

Sekmadieniais, po 10 val. Šv. Mišių, mūsų bažnyčioje kalbamas Dievo Gailestingumo vainikėlis.

Vyksta parapijiečių lankymas (kalėdojimas). Tai proga gauti palaiminimą savo namams ir šeimai, taip pat galimybė pasikalbėti su kunigu. Jeigu kyla klausimų dėl kalėdojimo, skambinkite kun. Kęstučiui tel. Nr. 867664405. Dėkojame už kalėdines aukas, kurias atnešate kunigui į bažnyčios zakristiją.

Kalėdaičių mūsų bažnyčioje galima įsigyti sekmadieniais bažnyčios gale, o darbo dienomis – bažnyčios zakristijoje kunigų budėjimo metu.

Advento laikotarpiu kviečiame į susitaikinimą su Dievu ir artimu, pareigingumą, supratingumą kito atžvilgiu. Tai taip pat proga prisiminti gerus darbus ir jų praktiką, kaip Bažnyčia moko: alkaną pavalgydinti, ištroškusį pagirdyti, vargšą aprengti, keleivį priglausti, kalinį sušelpti, ligonį aplankyti, mirusį palaidoti; nemokantį pamokyti, abejojančiam patarti, nuliūdusį paguosti, pikta darantį sudrausti, įžeidimus atleisti, nuoskaudas iškęsti, melstis už gyvus ir mirusius.

Raginame šiuo metu nepamiršti rašyti kalėdinius atvirukus, nupirkti gerą knygą iš knygynėlio, ranka užrašyti sveikinimą ir kartu su plotkele nusiųsti kaip dovaną savo artimiesiems. Mūsų knygynėlyje yra kalėdinių atvirukų su mūsų parapijos bažnyčia.

Kviečiame įsigyti bažnyčios gale platinamą naują katalikiško žurnalo „Artuma” numerį.

Gruodžio 21 d. minimas Šv. Petras Kanizijus (1521–1597), Jėzaus Draugijos kunigas, Bažnyčios mokytojas.

Gruodžio 23 d. minimas Šv. Jonas Kentietis (1390–1473), kunigas, Šv. Kazimiero mokytojas.

Gruodžio 24 d. – Kūčios. Pagal seną tradiciją susilaikoma nuo mėsiškų valgių (abstinencija), vakare krikščioniškose šeimose valgoma Kūčių vakarienė, kuri pradedama bendra šeimos malda, krikščioniškos tarpusavio meilės ženklan laužomas bažnyčioje palaimintas kalėdaitis ir juo dalijamasi.

Gruodžio 25 d. – mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus gimimo iškilmė (Kalėdos). Nuo pasaulio sukūrimo praėjus nesuskaičiuojamiems amžiams, kai Dievas pradžioje sukūrė dangų ir žemę bei pagal savo paveikslą suformavo žmogų; po daugybės amžių, septyni šimtai penkiasdešimt antraisiais metais po Romos miesto įkūrimo; keturiasdešimt antraisiais imperatoriaus Oktaviano Augusto viešpatavimo metais; visam pasauliui esant ramiam, amžinojo Dievo ir amžinojo Tėvo Sūnus, norėdamas savo švenčiausiuoju atėjimu pašventinti pasaulį, prasidėjęs iš Šventosios Dvasios Mergelėje Marijoje, nuo prasidėjimo praėjus devyniems mėnesiams, Judo Betliejuje gimė iš Mergelės Marijos, tapo žmogumi: ši diena – mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Gimimo pagal kūną iškilmė.

Jėzaus gimimas. Kalėdos