Plungės bažnyčia švenčia 90–metį, todėl ta proga vyksta daug įvairių renginių. Vienas iš jų – šią popietę vykusi mokslinė konferencija „Plungės bažnyčia – neužgęstančios krikščioniškos meilės ir atminties lopšys“.  Ji prasidėjo trumpu koncertu, po kurio Jo Ekscelencija Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius pasakė sveikinimo kalbą ir pašventino naujai restauruotą sakyklą.  Pranešimus skaitė Kanonų teisės dėstytojas, Bažnytinio teismo teisėjas, MRU teisės doktorantas, VDU Katalikų teologijos fakulteto bendradarbis. kun. dr. Marius Venskus „Sakrali Plungės bažnyčios erdvė. Laisvės palaima ir laisvės našta“, Monsinjoras, Klaipėdos universiteto teologijos prof. dr. Arvydas Ramonas „Dievo paieškos XXI amžiuje: nuo tamsiosios nakties iki džiaugsmo šviesos“, Telšių vyskupijos kurijos archyvarė Elvyra Spudytė „Koplytėlės Plungės rajone“. Taip pat atidaryta paroda „Plungės bažnyčia – neužgęstančios krikščioniškos meilės ir atminties lopšys“, parodos kuratorė Danutė Einikienė. Sveikinimo kalbas pasakė Plungės raj. savivaldybės meras Audrius Klišonis, Žemaičių dailės muziejaus direktorius Alvidas Bakanauskas. Klebonas Vytautas Gedvainis dėkojo svečiams ir visiems susirinkusiems primindamas, kad bažnyčia yra visų mūsų namai.