• ŠIANDIEN – I GAVĖNIOS SEKMADIENIS. Gavėnios laiku esame kviečiami apriboti žalingus įpročius, taip pat svarbu susilaikyti nuo triukšmingų pasilinksminimų. Penktadieniais privalomas pasninkas. Gavėnia skirta pasirengti Velykoms. Todėl gavėnios liturgija tiek Krikštui besiruošiančius, tiek Krikštą prisimenančius bei atgailaujančius tikinčiuosius rengia Velykų paslapčiai švęsti. Gavėnia trunka nuo Pelenų trečiadienio iki Paskutinės Vakarienės Mišių pradžios.Šv. Kazimiero atlaidai Staneliuose 2024-03-03
  • Gavėnios laiku KRYŽIAUS KELIAS mūsų bažnyčioje einamas penktadieniais po 18 val. Šv. Mišių ir sekmadieniais po 10 val. Šv. Mišių.
  • ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA – penktadieniais, nuo 16 val. iki 18 val.
  • Kiekvieną sekmadienį po 10 val. Šv. Mišių bažnyčioje yra kalbamas Dievo Gailestingumo vainikėlis
  • Nepamirškime pasirūpinti tais savo artimaisiais, kurie dėl sveikatos negali atvykti į bažnyčią. Todėl norinčius, kad kunigas aplankytų ligonius ar senyvo amžiaus žmones jų namuose su išpažintimi bei Šv. Komunija, kviečiame užeiti į zakristiją ir susitarti su kunigu.
  • Ketvirtadienį, vasario 22 d., – Šv. apaštalo Petro Sosto šventė. Šventė skirta pirmajam popiežiui ir jo įpėdiniams. Pirmųjų amžių popiežiai (Romos vyskupai), pradedant apaštalu Petru, buvo nukankinti.
  • Sekmadienį, kovo 3 d., STANELIUOSE – ŠV. KAZIMIERO ATLAIDAI. Šv. Mišios 16 val., po jų  spektaklis-komedija „Bandomosios skyrybos“. Stanelių Koplyčia įrengta 2011 buvusio vaikų darželio pastate. Jai yra suteikti tituliniai Šv. Kazimiero atlaidai.
  • Kviečiame paremti mūsų bažnyčią ir jos veiklą, paskiriant 1,2% nuo jau sumokėto gyventojų pajamų mokesčio. Jums tereikia užpildyti prašymą ir iki šių metų gegužės 1 d. pateikti Valstybinei Mokesčių inspekcijai. Pildant reikėtų nurodyti: ,,Plungės Šv. Jono Krikštytojo parapija, įm. k. ” Formą galima pildyti internetu.
  • Motinų Meilė keičia pasaulį! Kiekvieną antradienį, 19 val., „Motinos maldoje“ kviečia ateiti į parapijos namų salę bendrai maldai už savo vaikus ir vaikaičius.
  • Kiekvieną šeštadienį, 16.30 val., Plungės parapijos namuose (Vytauto g. 29) – pokalbiai apie ŠV. RAŠTĄ.