Gruodžio 15 d. 18 val. Šv. Mišiose kartu su plungiškiais kunigais meldėsi ir Telšių vyskupijos jaunimo centro vadovas kun. br. Alexis Danilo Garro SDB. Kunigas ne tik aukojo Šv. Mišias, sakė pamokslą, bet po Šv. Mišių susitiko su  Plungės Šv. Jono Krikštytojo ateitininkais. Susitikimo metu jis atsakė į jaunimo klausimus, pasidalino savo pašaukimo istorija. Dėkojame kun. br. Alexis Danilo Garro SDB už dovanas, tikėjimo liudijimą ir padrąsinimą nebijoti ir pasitikėti Dievu.