•  LAPKRIČIO 12-19 d. –  Vilniaus Aušros Vartų atlaidai.  Junkimės prie jų, prašydami Dievo Motinos apsaugos ir globos. Juos švęsdami, prisiminkime prieš 30 metų įvykusį popiežiais Jono Pauliaus II apsilankymą Lietuvoje. Anuo metu Aušros Vartus popiežius įvardijo, kaip ypatingą susitikimų su Kristaus ir Bažnyčios Motina bei viso krašto tikinčiųjų vienybės vietą.

Atlaidų dienomis bus meldžiamasi už įvairias Bažnyčios ir visuomenės socialines grupes, organizacijas ir visus tuos, kas rūpinasi mūsų, visuomenės ir valstybės gerove.

 • KITĄ SEKMADIENĮ, LAPKRIČIO 19 D. – 9.40 VAL. ŠV. CECILIJOS garbei mūsų bažnyčioje koncertuos Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos auklėtiniai. Kviečiame!
 • Bažnyčios gale kviečiame įsigyti lapkričio mėn. Artumos katalikiško žurnalo numerį.
 • Švč. Sakramento adoracija: trečiadieniais – nuo 9 val., penktadieniais – nuo 16 val. iki 18 val.
 • Dievo Gailestingumo vainikėlis mūsų bažnyčioje kalbamas sekmadieniais, po 10 val. Šv. Mišių.
 • KIEKVIENĄ ANTRADIENĮ – 12 val., Šv. Mišios sudėtinėmis intencijomis už gyvuosius. Primename, kad Šv. Mišias, kaip dovaną ir Dievo palaimą, dera užprašyti už gyvuosius vardinėse, gimtadienyje, važiuojant į tolimą kelionę, tuokiantis vaikams, besilaukiant kūdikėlio, ruošiantis operacijai, kaip padėką už gautas malones.
 • RAGINAME NEPAMIRŠTI UŽPRAŠYTI ŠV. MIŠIŲ UŽ MIRUSIUS SAVO ARTIMUOSIUS.

Kiekvieną savaitę sudėtinės Šv. Mišios už mirusius aukojamos:

  • PIRMADIENIAIS 12 VAL.,
  • TREČIADIENIAIS 18 VAL.,
  • ŠEŠTADIENIAIS 18 VAL.
 • Šią savaitę Bažnyčia mini:
  • ŠVČ. MERGELĖ MARIJA, GAILESTINGUMO MOTINA, IŠKILMĖ – KETVIRTADIENĮ, LAPKRIČIO 16 d. Vilniaus miesto gynybinės sienos Aušros Vartuose esantis paveikslas nuo XVII a. garsėja stebuklais. Tapytas 1520–1530 m. Uždengtas menišku metalo aptaisu. 1927 m. liepos 2 d. vainikuotas popiežiaus Pijaus XI pašventintomis karūnomis. Suteiktas Gailestingumo Motinos titulas.
  • ŠV. ELZBIETA – PENKTADIENĮ, LAPKRIČIO 17 d. Gimė 1207 m., keturiolikmetė ištekėjo už Tiūringijos grafo Liudviko IV, kuriam pagimdė tris sūnus. Tapusi našle, po drąsiai ištvertų vargų ir jau seniai atsidavusi dangiškų dalykų meditacijai, nuvyko į Marburgo ligoninę Vokietijoje, kurią pati buvo įsteigusi, prisiėmė neturtą ir pasiaukojo ligonių ir vargšų slaugymui iki paskutinio dvasios atodūsio. Mirė būdama dvidešimt penkerių metų amžiaus.