Šiandien – Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo (Devintinių) iškilmė.  

 Birželio 24 d. mūsų parapijoje yra tituliniai Šv. Jono Krikštytojo atlaidai.

11.20 val. – KATECHEZĖ. Klaipėdos Šv. Juozapo Darbininko parapijos klebonas kan., teol. dr. Vladas Gedgaudas.

12 val. – ŠV. MIŠIOS.  Atlaidų Šv. Mišias aukoja apaštalinio nuncijaus sekretorius – kun. teol. lic. Donatas Liutika.

Atlaidų pamokslą sakys Klaipėdos Taikos Karalienės klebonas kun. Mindaugas Šlaustas.

Po Mišių šventoriuje – atlaidų muzikinė dalis ir agapė (pasivaišinimas).

2020 m. atlaidų mecenatai buvo Audrius ir Inesa Klišoniai, 2021 m. – Liudas ir Regina Skierai, o šiemet – Mindaugas ir Žaneta Bondauskai.

Nepamirškite paraginti dalyvauti savo šeimos narius, giminaičius, draugus, krikštatėvius bei visus tikinčiuosius. Lauksime atvykstant!

Birželio 24 d., 18 val., Šv. Mišios bus aukojamos už gyvus ir mirusius naktinės adoracijos „Į Jėzaus Širdį“ maldos grupelės narius.

Švč. Sakramento adoracija šią savaitę vyks trečiadienį, po 8 val. Šv. Mišių.

Šį ketvirtadienį po 18 val. Šv. Mišių mūsų bažnyčioje vyks naktinė Švč. Sakramento adoracija, kuri tęsis iki penktadienio ryto 8 val.

Žemaičių Kalvarijos kalnai mūsų bažnyčioje giedami kiekvieną trečiadienį po 8 val. Šv. Mišių (per Švč. Sakramento adoraciją).

Birželio mėnuo yra skirtas Švč. Jėzaus Širdies garbei. Kviečiame kasdien bažnyčioje arba savo namuose melstis Švč. Jėzaus Širdies litanija, pasiaukojimo malda ir giesme ,,Iš šios žemelės”. Tai galima rasti liturginiame maldyne. Mūsų bažnyčioje birželinės pamaldos bus atliekamos pirmadieniais ir antradieniais po 12 val. Šv. Mišių, trečiadienį, ketvirtadienį ir šeštadienį – po 18 val. Šv. Mišių, penktadienį prieš 18 val. Šv. Mišias, o sekmadieniais – po 10 val.  Šv. Mišių.

Birželio 21 d. minimas Šv. Aloyzas Gonzaga, gimė 1568 m. Lombardijoje, mirė 1591 m. Romoje. 1585 m. pradėjo noviciatą pas jėzuitus Romoje. Mokė vargingus vaikus katekizmo; mirė maro metu, dirbdamas jėzuitų ligoninėje. 1726 m. paskelbtas šventuoju. Studentų ir katalikiškojo jaunimo globėjas.

Birželio 22 d. minimas Šv. Paulinas Nolietis, gimė apie 353–354 m.

Birželio 22 d. taip pat  minimi Šventieji: Jonas Fišeris (1469–1535) ir Tomas Moras (1478–1535).

Birželio 24 d. minima Švč. Jėzaus Širdies iškilmė. Iškilmė švenčiama trečiąjį penktadienį po Sekminių. Šią dieną suteikiami visuotiniai atlaidai tikintiesiems, viešai kalbantiems maldą „Gerasis Jėzau”.

Birželio 24d. – Pasaulinė maldos už kunigų šventėjimą diena.

Nekaltąją Švč. Mergelės Marijos Širdį minime trečiąjį šeštadienį po Sekminių, t.y., po penktadienio, kai švenčiame Švč. Jėzaus širdies iškilmę.

Mūsų parapijos Caritas renka higienos priemones iš Ukrainos atvykstantiems žmonėms. Kas galite, paaukokite. Aukų dėžę rasite bažnyčios gale arba pas kunigą raštinėje.