Verbų sekmadienio rinkliava skiriama Lietuvos kunigų seminarijų išlaikymui.

DIDŽIOSIOS SAVAITĖS PAMALDŲ TVARKA

2024-03 Didžioji savaitė, Velykos, pamaldų tvarkaKovo 28 d. – DIDYSIS KETVIRTADIENIS

18 val. – Paskutinės Vakarienės Šv. Mišios.

Kovo 29 d. – DIDYSIS PENKTADIENIS (šią dieną visiems katalikams privalomas sausas pasninkas).

13–16 val. – Švč. Sakramento adoracija;

18 val. – Kryžiaus kelias nuo kultūros centro iki bažnyčios;

Po Kryžiaus kelio – Didžiojo Penktadienio pamaldos.

Kovo 30 d. – DIDYSIS ŠEŠTADIENIS

10 val. – Žemaičių Kalvarijos kalnų giedojimas bažnyčioje;

19 val. – Velyknakčio Šv. Mišios (į Šv. Mišias atsinešti žvakę).

Kovo 31 d. – ŠV. VELYKOS

8 val. – Kristaus Prisikėlimo Šv. Mišios;

10 ir 12 val. – Šv. Mišios.

Balandžio 1 d. – ŠV. VELYKŲ ANTROJI DIENA

10 ir 12 val. – Šv. Mišios.

Primename, kad Šv. Velykų proga dera Šv. Mišiomis atminti savo gyvus ir mirusius giminaičius, krikštatėvius, geradarius ir kitus artimuosius.

Antrasis Velykų sekmadienis yra DIEVO GAILESTINGUMO šventė. Sudėtinės Šv. Mišios į Dievo Gailestingumą Jūsų intencijomis už gyvuosius ir mirusiuosius bus aukojamos balandžio 2 d. 12 val., balandžio 4 d. 18 val., balandžio 5 d. 18 val., balandžio 7 d. 10 val. Norintys prisidėti prie Šv. Mišių galite užpildyti tam skirtą voką, kurį rasite prie Dievo Gailestingumo altoriaus.