• Sekmadieniais, po 10 val. Šv. Mišių, mūsų bažnyčioje kalbamas Dievo Gailestingumo vainikėlis.
  • Švč. Sakramento adoracija: penktadieniais nuo 16 val. iki 18 val.
  • Kiekvieną antradienį 19 val. maldos grupelė „Motinos maldoje“ visas mamas, močiutes, krikšto motinėles kviečia ateiti į parapijos namų salę bendrai maldai už savo vaikus ir vaikaičius.
  • Kiekvieną šeštadienį, 16.30 val., Plungės parapijos namuose (Vytauto g. 29) – pokalbiai apie ŠV. RAŠTĄ.
  • Bažnyčios gale taip pat galima įsigyti naują sausio mėnesio katalikiško žurnalo visai šeimai „Artuma“ numerį.
  • NAKTINĖ ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA – ketvirtadienį, sausio 18 d., po 18 val. Šv. Mišių iki penktadienio 7 val. ryto.
  • Kasmet sausio 18-25 d. Bažnyčia kviečia melstis už krikščionių vienybę šiai progai skirtomis maldomis:

„Visi tebūna viena! Kaip Tu, Tėve, esi manyje ir aš Tavyje, tegul ir visi tikintieji būna mumyse viena, kad pasaulis įtikėtų, jog Tu esi mane siuntęs” (plg. Jn 17, 21), taip meldėsi Viešpats Jėzus.

Kun.: Melskime, broliai, seserys, už visus Kristų tikinčius, kad juos Viešpats Dievas tiesos keliu surinktų į vieną savo Bažnyčią ir joje išlaikytų.

 Pasimeldžiama tylomis

Kun.: Melskimės. Visagali amžinasis Dieve, Tu suburi išsklaidytus ir saugai vienybę; maloniai pažvelk į savo Sūnaus kaimenę ir suvienyk tikėjimo pilnatve bei meilės ryšiais visus žmones, kuriuos yra pašventinęs vienas Krikštas. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį.